Aikido Lehrer

Aikido Lehrerin MartinaMartina Piegler 2. Dan Aikido / Aikikai

 


Aikido Lehrer KarlKarl Mensik 1. Dan Aikido / Aikikai

 


Aikido Lehrer JanJan Sipos 2. Dan Aikido / Aikikai